Thrillers Leestafel.info

spannende boeken en een beetje fantasy

Michael Moorcock (Science Fiction)


Zie de mens
Michael Moorcock


Dit is een tijdreisverhaal, sciencefiction. Ik las het omdat een krantenlezer het tipte na het verschijnen van een recensie over 'het kraaien van de haan' van Piet Meeuwse. Dat verhaal ging over een man die naar Jerusalem reisde met behulp van een tijdreismachine. Dat werd in dit boek, zei de krantenlezer, beter en indrukwekkender beschreven. Dan wil ik weten of dat zo is natuurlijk.
Ik heb een pocketboekje voor me liggen, het leest heel vlot en is dus. Snel uit dus. Op dit punt wint het zeker. Maar verder? Nee, absoluut niet. Dat zeg ik maar vast.


Het verhaal gaat over Karl  Glogauer die ooit met zijn ouders vanuit Oostenrijk naar Engeland verhuisde. Hij werd vaak gepest met zijn accent. De ultieme pesterij was dat zijn ´vriendjes´ hem vastbonden aan een hek, op de manier waarop Jesus aan het kruis hing.
Zijn vader stierf al snel, zijn moeder stuurt hem naar een internaat. Zowel daar als op de zomerkampen waar hij was werd hij met de nek aangekeken en deed hij niet zijn best. Zijn eerste liefde was een meisje met een gouden kruisje om haar nek. Ook zij stak de draak met hem. De rest van zijn leven ging het niet veel beter, en toen de onderzoeker die experimenteerde met tijdreismachines een proefpersoon nodig had, aarzelde hij niet lang: het was zijn kans om eens te gaan kijken of dat geloof dat hem ingepeperd was berustte op feiten, of dat het een mythe was. De woorden van zijn vriendin, die hem een brief schreef terwijl ze hun relatie beëindigde, blijft hangen.
Hij kan dat niet geloven, wil het niet geloven.


' Het Christendom is een nieuwe naam voor een samenstelsel van oude mythen en filosofieën. De Evangeliën vertellen slechts de mythe van de zon na en verdraaien sommige ideeën van de Grieken en Romeinen. In de tweede eeuw al toonden Joodse geleerden duidelijk aan wat voor ratjetoe het was. Ze wezen op de sterke overeenkomst tussen de verschillende zonnemythen en de Christusmythe. De wonderen zijn niet echt gebeurd - later werden ze verzonnen, ontleend aan diverse bronnen. (-) Aan het christendom worden ideeën opgehangen die al eeuwen voor Christus in omloop waren. Was Marcus Aurelius een christen? Hij schreef in de trand van de westerse filosofie. Daarom heeft het christendom in Europa vaste voet gekregen en niet in het oosten!'


Hij moet weten hoe het zat..
Hij landt in de woestijn, twee jaar voor de kruisiging en wordt opgevangen door de Essenen, onder leiding van Johannes de Doper. Hij blijkt zich goed te kunnen aanpassen, ze accepteren hem, en hoewel hij probeert niet te doen wat in de Bijbel geschreven staat, doet hij het dus juist wel. Anders misschien, maar toch.
En zo komt hij in Jerusalem, en wordt hij de beloofde Messias. Aardigheidje: er is een Jezus, zoon van Jozef, maar die is een mongool en wordt snel op de achtergrond geschoven. Heel makkelijk in die tijd: men moest het doen met wat verteld werd: geen moderne communicatiemiddelen waardoor een verkeerd verhaal ontzenuwd zou kunnen worden. Als iets maar hard genoeg werd geroepen door de juiste personen dan was het al snel een waar iets!


Het grappige aan dit boek is eigenlijk dat het verhaal speelt in het verleden, maar dat er flashbacks zijn naar het heden. Steeds minder naarmate Karl in zijn rol groeit.  Op zich is dit verhaal ook best aardig, maar het is jammer dat er zoveel aangehaald wordt uit het verleden, dingen die er niet toe doen. Ze zijn niet nodig als verklaring voor zijn gedrag, hoewel het vast zo bedoeld is. Misschien komt het doordat het een ingekorte versie is, dat het stoort.  Dan zijn er ook nog de Bijbelteksten, die geciteerd worden als Karl er weer een ' waar' maakt.
Ik herhaal het nog maar eens: Piet Meewse doet het beter.


ISBN 90 229 9002 8
'behold the man'  1969 een verkorte versie. Het oorspronkelijke boek verscheen in een tijdschrift. Vertaald door W.M. Hodijk
1971 Tulp, Zwolle

Marjo, 20 augustus 2010

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

(Gezien de weinige fantasyboeken die gelezen worden is het bij spannende boeken geplaatst)

Recensies

Boven