Thrillers Leestafel.info

spannende boeken en een beetje fantasy

Matthew Plampin


altEen dodelijk liaison
Matthew Plampin

Dit boek voert de lezer mee terug naar het Londen van 1853. In het voorjaar van dat jaar opent de Amerikaan Samuel Colt een fabriek in deze stad. Zijn doel is het verkopen van zijn revolvers aan de Britse regering. Er dreigt een oorlog en Colt wil hier zijn voordeel mee doen. Hij ruikt geld. De heer Colt is geen innemende man. Hij is een botte, doorgewinterde zakenman die het met ethiek niet zo nauw neem. Daar komt Edward Lowry, zijn jonge secretaris, al snel achter. Er worden allerlei ,politieke, spelletjes gespeeld om het felbegeerde overheidscontract in de wacht te slepen.

De machines in de fabriek zijn eenvoudig te bedienen en het personeel is goedkoop en veelal ongeschoold. Dit stelt Colt in staat zijn wapens onder de prijs van de concurrent te leveren. Maar het feit dat het personeel uit de armste buurt van Londen komt, waar honger, ziekte en verbittering heerst, heeft gevolgen. Onder het personeel bevinden zich opstandelingen. Een groep Ieren die zich de Molly Maquires noemen is uit op een aanslag en hebben wapens nodig. Ze werken in de fabriek omdat ze uit zijn op de revolvers. Deze Ieren hebben in hun thuisland velen zien sterven. Door grootgrondbezitters en gerechtsdienaren uit hun huizen gejaagd restte hun familie slechts de hongerdood. Verdreven uit hun land en gedreven door wraaklust en verbittering zinnen de leden van Molly Maquire op vergelding.

Caroline is een Engelse die ook in de fabriek werkt. Haar zus is getrouwd met een “Molly”. Ze wordt door een leugen overgehaald revolvers te bemachtigen voor de Ieren. Anders ziet het er slecht uit voor haar zus. Omdat ze haar zus en diens zoontje en dochtertje niet de rug toe kan keren ziet Caroline geen andere uitweg dan aan het verzoek te voldoen. Een levensgevaarlijke opdracht. Gaat het mis dan krijgt ze hoogstwaarschijnlijk de strop. Wanneer Edward Lowry verliefd op Caroline wordt en ontdekt wat er gaande is, ontwikkelt zich een zeer  gecompliceerde situatie.

Alhoewel ik even in het verhaal moest komen wist het boek me toch erg te boeien. Soms had de schrijver de neiging wat langdradig te worden maar net als ik mijn interesse dreigde te verliezen sleepte het verhaal me weer in alle hevigheid mee. Dit verhaal is deels feit en deels fictie. Zo heeft de fabriek van Samuel Colt daadwerkelijk bestaan en een aantal personen in dit boek ook. De auteur heeft zich erg in het Londen van toen verdiept om een zo waarheidsgetrouw mogelijk verhaal neer te zetten. En daar is hij in geslaagd. Het zou zo gegaan kunnen zijn. Het oude Londen komt tot leven in dit boek. De herrie en de smurrie, de rijken en de armen, de kostuums en de vodden: Ik zag het voor me en beleefde het mee. Wanneer het verhaal me meevoerde naar de stinkende en vieze straten van de armenbuurten moest ik regelmatig de neiging onderdrukken mijn neus dicht te knijpen.

Een boeiende historische roman van Matthew Plampin waarin geschiedenis, spanning en romantiek elkaar hebben gevonden.

ISBN 9789026172397 | Paperback | 423 pagina's | Uitgeverij De Fontein | oktober 2010
Vertaling: Kees van Weele

© Annemarie, 18 september 2011

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

Een dodelijk liaisonEen dodelijk liaison
Matthew Plampin

 

In 1853 is de Amerikaan Samuel Colt neergestreken in Londen, om net als in de Verenigde Staten een revolverfabriek op te bouwen. Gezien hun imperialistische politiek met allerlei conflicten als gevolg leek Engeland hem ideaal als afzetgebied.   Later kwam daar nog de Krimoorlog bij, die in 1854 uitbrak, eigenlijk een conflict tussen de Russische tsaar en Turkije. Groot-Brittannië was een van de Europese landen die de Turken steun verleenden.
Samuel Colt was evenwel op en top een zakenman. Hij wilde zijn revolvers leveren, aan wie ze maar betaalde. Edward Lowry, zijn assistent, helpt hem daar bij. Hij ziet het al helemaal voor zich: directeur worden van een van de Coltfabrieken.  Maar als de liefde in het spel komt, ziet de ambitieuze Edward dat andere dingen misschien wel belangrijker zijn in het leven. De twijfels komen, ook nadat hij ziet wat een revolver aan kan richten.


Zijn oog is gevallen op het meisje Caroline, die in de fabriek werkt. Maar Caroline raakt via haar zus, die getrouwd is met een Ier en een dochtertje heeft, betrokken bij Ierse activisten. Zij willen de Engelse premier vermoorden. Natuurlijk zijn dan revolvers erg handig! Caroline krijgt het moeilijk: ze is verliefd, maar ze wil haar zus blijven bijstaan. Zo is ze een makkelijk chantage doelwit.
De Engelse concurrent van Colt, Bob Adams doet verwoede pogingen om de regeringscontracten in de wacht te slepen, en dan is er nog Lady Cecilia Wardell, een activiste die tegen wapens is en demonstreert voor de fabriek. Samen met de politici Lord John Russell en Lord Palmerston vormen zij de achtergrond van het verhaal ter plaatse, in Londen, waarvan ook de armoede beschreven wordt, en waar de bouw van onder andere de nieuwe regeringsgebouwen een klein rolletje krijgen.


Dat Matthew Plampin goed is in sfeer scheppen wisten we al van ‘de straatfilosoof’. Hier doet hij het opnieuw! Ook als het boek dicht gaat, waan je je nog in het negentiende-eeuwse Londen.
Op het grote vlak is er de Europese en Britse politiek met de dreigende oorlog, en op het kleine persoonlijke vlak liefde en verraad. Het is een verhaal dat vol zit met interessante feiten.
Matthew Plampin is historicus en heeft terdege onderzoek verricht om een goed gedocumenteerd verhaal te kunnen vertellen. (Verantwoording achterin). Maar bovenal is hij een goed verteller, het verhaal sleept je mee: zal Edward in staat zijn zijn Caroline uit de handen van de Ieren te houden? Wie is er verantwoordelijk  voor die kisten revolvers die blijkbaar niet gemerkt zijn?
Slechts één ding kan je van tevoren weten: hoe de Krimoorlog verloopt.
Maar om het antwoord te verkrijgen op de andere vragen, zul je toch echt dit meeslepende en boeiende verhaal zelf moeten lezen.

 

ISBN 9789026172397 | Paperback | 423 pagina's | Uitgeverij De Fontein | oktober 2010
Vertaling: Kees van Weele

©Marjo, 25 oktober 2010

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

De straatfilosoofDe straatfilosoof
Matthew Plamlin

 

Het debuut van een Engelse universitair docent. Hij studeerde Engelse letterkunde en geschiedenis, en dat merk je meteen als je dit boek, dat 477 pagina's telt, leest. Hij is niet bepaald bescheiden begonnen!
In een interview vertelt Matthew Plampin hoe hij tijdens onderzoek voor zijn promotie in aanraking kwam met de Manchester Art Treasure Exhibition van 1857. Hij ontdekte dat er in 1857 een gespannen sfeer heerste, vanwege het grote verschil tussen de sociale klassen. De aanleiding was de Krimoorlog, van 1854 tot 1856. In die tijd was de telegraaf net uitgevonden, en konden berichten tamelijk snel verwerkt worden voor de krantenlezers. Zo ontstond het onderhavige boek over de straatfilosoof Thomas Kitson.Kiston is correspondent van The Courier en wordt naar de Krim gezonden om samen met de Ierse Cracknell het thuisfront op de hoogte te houden van de wederwaardigheden van het Engelse leger. Ook de tekenaar Styles voegt zich bij hen. Cracknell en Styles blijken allebei hun oog te hebben laten vallen op dezelfde vrouw, de een met, de ander zonder succes, maar zij is in feite getrouwd met een van de gehate officieren. Zij speelt ook nog Florence Nightingale (die bekend is geworden door haar rol op de Krim).
Naast de feitelijke weergave van de strijd en de achtergronden daarvan, spelen ook persoonlijke motieven hun onontkoombare rol.


De Krimooorlog blijkt de eerste gelegenheid geweest te zijn waarbij de mensen thuis konden lezen over de oorlog ver weg, waar hun zoons, vaders en echtgenoten heen waren gestuurd om te strijden tegen de Russen.  Oorlog is sowieso nooit prettig, maar wat Cracknell en Kitson zien en beleven -want ze wagen zich ook tussen de soldaten aan het front -, je kan je niet voorstellen dat dit mogelijk is geweest!
Er was geen tot zeer gebrekkige medische verzorging, er heerste cholera en tyfus. Officieren die warm aangekleed in een behoorlijk onderkomen schuilen met voldoende eten en drinken, terwijl Jan soldaat, die nauwelijks iets heeft om aan te trekken - de voorraadboot met uniformen is gezonken - zonder pardon het slagveld op wordt gestuurd. Officieren die praten over militaire eer waarbij een onberispelijk tenue erg belangrijk blijkt te zijn. Over de onmogelijkheid van opgeven of terugtrekken, terwijl ze dat zelf dus wel doen! Ook plunderen vinden zij heel gewoon, al hoeft niet iedereen te zien wat zij doen.
De oorlogsjournalisten, zien en registreren. Het thuisfront leest en komt in rep en roer.
Onze journalisten komen er niet zonder kleerscheuren van af, maar het eigenlijke verhaal ontvouwt zich pas als ze na de oorlog elkaar weer treffen in Manchester, ten tijde van bovengenoemde tentoonstelling, waar geplunderde kunst blijkt te hangen. Dan komt het plot pas echt op gang.


De enige opmerking die ik heb is dat er niets wordt verteld over de achtergronden van de Krimoorlog. Misschien weet een Engelse lezer precies hoe het zit, misschien vond de schrijver dat niet zo belangrijk, al zou dat me verbazen, want de achtergrond van het verhaal blijkt gedegen onderzocht te zijn, en de feiten kloppen. Een lezer die meer wil weten verwijs ik naar Wikipedia.
De schrijver laat de lezer lang in het ongewisse: hij vertelt om en om over de perikelen op de Krim en in Manchester, waarbij ook de tijd steeds mee wisselt.
Langzaam komen we te weten wat er zich precies allemaal heeft afgespeeld bij Sebastopol, terwijl tegelijk de verwikkelingen rond de tentoonstelling aan bod komen. Kitson is na de oorlog aan het werk gegaan als straatfilosoof, een journalist die artikelen schrijft over de dagelijkse gebeurtenissen in de stad die de lezer interesseren. Een roddeljournalist avant la garde, maar niet van harte. Zowel in het deel over de oorlog als in het Manchesterdeel speelt de liefde een grote rol.
Een prachtige historische roman, niet een waarbij je op het puntje van je stoel zit, maar Plampin weet zijn verhaal boeiend te vertellen manier. Hij treft de juiste toon en de juiste sfeer, dus ook al kan je het boek even
wegleggen, je pakt het snel weer op. Want je wil weten hoe het zit, weten hoe het afloopt!

 

ISBN 978 90 261 2674 1 Hardcover 480 pagina's | Uitgeverij De Fontein | september 2009
Vertaald door Kees van Weelde

© Marjo, oktober 2009

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

Recensies

Boven