Thrillers Leestafel.info

spannende boeken en een beetje fantasy

Kristina Ohlsson


IJsbrekerIJsbreker
Deel 2. August Strindberg serie
Kristina Ohlsson

Na een goed half jaar is August Strindberg zo’n beetje geaccepteerd in het plaatsje Hovenäset. Mèt zijn knalgele lijkwagen…
Zijn tweedehandswinkel in Kungshamn loopt prima. Na de gebeurtenissen eerder dat jaar (zie deel 1) heeft hij een ander huis gekocht, op een mooi plekje.
Het is allemaal rozengeur en maneschijn, op een enkel ding na: de vrouw waar hij verliefd op is, deinst er nog voor terug om hun relatie aan de buitenwereld te laten zien, en ze vertrekt steeds in het holst van de nacht naar haar eigen huis.
Dat is rechercheur Maria Martinsson, een vrouw met problemen. Ze is nog bezig om los te komen van haar misdadige bijna-ex, die in de cel zit, maar nog niet veroordeeld is. Intussen heeft ze het druk met haar werk want er gebeuren opnieuw akelige dingen in het idyllische stadje.

Het begint met een brand. Twee boothuizen, waarvan de ene van August is, branden tot de grond toe af. Brandstichting?
Dan wordt in zijn huis het lichaam gevonden van de andere eigenaar, Axel Ehnbom, een oude man. Is het een ongeluk, of heeft iemand hem vermoord? De politie staat voor raadsels: er worden sporen gevonden van een kind! En geen tekenen van inbraak.


Alles draait om een familie met problemen, en ingewikkelde geheimen. Er zijn twee kinderen die de dupe dreigen te worden; er is een man die vindt dat de politie er niks van bakt en die het dan zelf wel even gaat oplossen. Daarbij wil hij de hulp van August, die dat dan weer niet ziet zitten.

De hoofdstukken zijn dagen, van 25 augustus tot 7 september, met af en toe flashbacks. Het is aan te raden om het eerste deel ook te lezen, het verhaal loopt door, al is het met een nieuwe plot. Er gebeurt namelijk veel in het kleine stadje waar iedereen iedereen kent. Hoe kunnen er zoveel geheimen zijn?
Racisme, losbolligheid, homoseksualiteit, maar ook een boekenclub en schaatsen op het Zweedse ijs.
Een spannende psychologische thriller met veel elementen.
Heftig en toch ook luchtig op zijn tijd, met veel aandacht voor de karakters.


ISBN 9789044364798 | paperback | 544 pagina's | Uitgeverij The House of Books | maart 2024
Vertaald uit het Zweeds door Ron Bezemer (betere vertaling dan die van het eerste boek!)

© Marjo, 19 juni 2024

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

StormwachtStormwacht
Deel 1. August Strindberg serie
Kristina Ohlsson


Het plaatsje Kungshamn ligt aan de Zweedse westkust, zo’n beetje tussen Oslo en Gotenburg. Op de dag dat er een man uit Stockholm arriveert, gaan de praatjes al rond: hij heeft het failliete uitvaartcentrum gekocht en hij schijnt niet eens een begrafenisondernemer te zijn!
Hij gaat ook niet in het pand wonen, maar hij heeft het huis gehuurd van de Janssons in Hovenäset, een plaatsje verderop. En iedereen weet dat niemand in dat huis wil wonen!
De timing is ook slecht: juist op de dag dat hij naar Hovenäset komt, is het dorp in rep en roer: er is een vrouw verdwenen!
Agnes Eriksson is geliefd in haar woonplaats. Iedereen kent haar, ze heeft de meeste inwoners les gegeven. Wat is er met haar gebeurd?

De Stockholmer is August Strindberg, hij is van plan een winkel met tweedehandse spullen te openen in het pand in Kungshamn. En omdat daar nog het een en ander moet gebeuren, huurt hij elders. Hij is er niet van op de hoogte dat het betreffende huis een een slechte naam heeft.


Tegen wil en dank raakt hij betrokken bij de gebeurtenissen, niet bepaald een gunstig begin van zijn nieuwe leven. Maar één ding maakt veel goed: hij leert door alle verwikkelingen Maria Martinsson kennen. Zij leidt de plaatselijke boekenclub maar ook het politieonderzoek. Als de tijd verstrijkt en er geen spoor van Agnes gevonden wordt, neemt de angst toe dat Agnes niet meer in leven is.

Het verhaal loopt van 25 augustus tot 7 september, met daarna een enkele sprong in de tijd. De vrij korte hoofdstukken worden vanuit wisselende personages verteld, zodat de lezer goed kan volgen wat er gebeurd is, en wat de gevolgen zijn.
Maria is een van die personages. Zij blijkt in haar privéleven de nodige problemen te hebben, die de gebeurtenissen extra ingewikkeld maken. Natuurlijk vormt ook de relatie met Augustus een deel van het verhaal, het is tenslotte deel een van een serie rondom Augustus Strindberg.

In ‘Stormwacht’ gebeurt nogal veel; ook het verleden is belangrijk, er is bijvoorbeeld het dagboek van Agnes, waardoor er bij de lezer begrip groeit over wat er aan de hand is/ was. Maar de politie en de inwoners van de dorpjes kennen die feiten niet.


Het is het eerste boek van de Zweedse misdaadauteur Kristina Ohlsson, die al eerder een vijfdelige serie schreef rond Fredrika Bergman.
Het is een prima boek, en daardoor jammer dat er nogal eens wat schort aan de vertaling. 'Hij beveelde' dat is ronduit fout.
Maar ook constructies als ‘hij kijkt onbegrijpelijk’ en' ik vervloek mijn vergetelheid’, dat loopt niet lekker.
Als je je daar niet aan stoort, is het zeker een boek om van te genieten!

Kristina Ohlsson is een van Zwedens succesvolste misdaadauteurs. Zij werkte voor de OSCE (Organisation for Security and Cooperation Europe), de Zweedse Veiligheidsdienst en het ministerie van Buitenlandse Zaken, voordat ze in 2009 fulltime schrijfster werd.

ISBN 9789044364767 | Paperback| 512 pagina's | Uitgeverij de House of Books | mei 2023
Vertaald uit het Zweeds door Elisabeth Van Houtte

© Marjo, 1 augustus 2023

lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

ParadijsofferParadijsoffer
Kristina Ohlsson

 

Eigenlijk is dit een wat andere thriller dan de vorige boeken van deze auteur. Het is ook meer gebaseerd op haar eigen werk voor de veiligheidsdienst. Het team van Alex Recht is uit elkaar gevallen. Frederika Bergman heeft een jaar in New York gewoond met haar man en werkt nu voor het Ministerie van Justitie en Peder Rydh is, nadat hij de moordenaar van z'n geestelijk gehandicapte broer, heeft gedood, ontslagen en we lezen in een gesprek tussen Alex en Frederika dat het slecht met hem gaat. Hij komt verder niet voor in het boek.


Het boek begint met een Zweeds vliegtuig, dat op het punt staat het Amerikaanse luchtruim binnen te gaan. De passagiers zijn gegijzeld en het vliegtuig krijgt geen toestemming het Amerikaanse luchtruim binnen te gaan. Doet men dit toch, dan zal het vliegtuig neer worden geschoten.
Hierna gaan we een dag terug in de tijd. Er komen 4 bommeldingen binnen, die natuurlijk onderzocht moeten worden. Hier is Alex Recht bij betrokken. Er worden uiteindelijk geen bommen gevonden en de vraag is wat nu eigenlijk de bedoeling van de bommeldingen was.
Dan wordt er in een Zweeds vliegtuig op het toilet een brief gevonden, waarin gedreigd wordt het vliegtuig op te blazen als men niet op de eisen in wil gaan. Die eisen zijn de sluiting van een geheime Amerikaanse gevangenis op de grens van Afghanistan en Pakistan en het afblazen van de uitzetting van een asielzoeker met een permanente verblijfsvergunning. Een van de piloten van het toestel is de zoon van Alex Recht, die een moeizame verhouding met z'n vader heeft.


Het boek springt heen en weer tussen de gebeurtenissen op de grond en de situatie in het vliegtuig. Natuurlijk is de veiligheidsdienst bij het een en ander betrokken en we maken kennis met Eden Lundell, die bij de veiligheidsdienst werkt. Het is een spannend boek geworden, waarin ook wel de nodige kritiek is op het idee dat martelen een goede manier is om informatie te krijgen. Je kunt wel zien dat de auteur weet waarover ze schrijft. Helaas zorgde het een en ander er niet voor dat ik op het puntje van m'n stoel zat en dat ik niet kon wachten om te weten hoe de zaak afliep.


ISBN 978 90 443 4044 0 | Paperback| 335 pagina’s | House Of Books (House Of Crime) | november 2013
vertaald door Ron Bezemer

© Renate 1 augustus 2019

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

Engelbewaarders
Kristina Ohlsson


Dit is het derde boek over Alex Recht en z'n team. Het begint met een proloog, waarin een vrouw een film bekijkt, waarin te zien is dat een jonge vrouw vermoord wordt. De vrouw bekijkt de film verschillende keren en herkent het tuinhuis van haar ouders, waar de film kennelijk is opgenomen. Ook de gemaskerde moordenaar herkent ze.


Dan springt het boek naar het heden en na een citaat uit een getuigenverhoor met Alex Recht, lezen we hoe een man met een hond een lijk vindt.
Dan volgt een getuigenverhoor met Frederika Bergman, waarin al vooruit wordt gelopen op de afloop van het verhaal. Zo lezen we dat de partner van Frederika, met wie ze een dochter heeft, aan is gehouden en dat Jimmy, de broer van Peder Rydh dood is. Jimmy heeft door een val van een schommel een hersenbeschadiging opgelopen en is min of meer stil blijven staan in z'n ontwikkeling. Hij verblijft in een tehuis en heeft een sterke band met Peder, zoals we ook in de voorgaande delen van deze serie hebben kunnen lezen. Later volgen er meer stukken van getuigenverhoren, die mij in het begin het gevoel gaven dat er dingen van de plot werden weggegeven, die ik misschien liever nog niet had gelezen.


Het privéleven van de hoofdpersonen raakt dit keer zeer verweven met de zaak waaraan gewerkt wordt. Het gevonden lichaam is van een jonge studente, die 2 jaar geleden vermist is geraakt. Het lichaam is in twee stukken verdeeld en het hoofd en de handen ontbreken. Later worden er in dezelfde omgeving nog 2 lichamen gevonden, van mensen die al veel langer dood zijn. Het eerste lichaam is van een man en het tweede van een vrouw, die al 40 jaar dood moet zijn.


Het verhaal lijkt te draaien om de kinderboekenschrijfster Thea Aldrin, die in de gevangenis heeft gezeten, omdat ze haar man vermoord heeft. Bovendien is haar zoon vermist en de politie vermoedt dat zij die ook gedood heeft. Met name commissaris Torbjörn Ross is hier heilig van overtuigd.
Thea Aldrin wordt ook gezien als de auteur van 2 zeer gewelddadige pornografische boeken. Na haar veroordeling heeft ze nooit meer gesproken. In het verzorgingshuis, waar ze na haar verblijf in de gevangenis in terecht is gekomen, wordt ze als excentriek gezien, een zwijgzame eenzaat, die regelmatig bezoek krijgt van Torbjörn Ross, die nog steeds hoopt een bekentenis van haar te krijgen, dat ze ook haar zoon vermoord heeft. Bovendien krijgt ze wekelijks bloemen van een onbekende, met een briefje, waarop 'Bedankt' staat.


In het verzorgingshuis waar Thea Aldrin woont is ook een medewerkster, die onder druk wordt gezet door een onbekende man, om de voormalige schrijfster in de gaten te houden en te melden van wie ze bezoek krijgt. Zo krijgt de lezer weer allerlei puzzelstukjes, die langzaam op hun plaats vallen.


Kristina Ahlsson is er weer in geslaagd om een boek te schrijven dat de lezer vrijwel tot het einde toe weet te verrassen. Of we aan het einde van het verhaal ook werkelijk alles te weten zijn gekomen, blijft de vraag. In het laatste hoofdstuk bekijkt een man de film, die ook aan het begin van het boek bekeken wordt. Wie die man is, wordt niet vermeld. Dat mag de lezer zelf bepalen. Is het iemand die we al eerder zijn tegengekomen, of is het een onbekende?


De stukken van de getuigenverhoren blijken uiteindelijk minder storend te zijn, dan ik aanvankelijk dacht. Weliswaar worden er een paar dingen weggegeven, maar veel blijkt uiteindelijk toch net iets anders in elkaar te zitten, dan je denkt. Het is het verhaal van een zaak, waarin verschillende dingen mis lopen, onder andere door gebrekkige communicatie. Dat men het idee heeft dat er fouten zijn gemaakt, blijkt ook uit de getuigenverhoren.

ISBN 978 90 443 3502 6 | Paperback| 398 pagina’s | House Of Books | augustus 2012 |
Vertaald door Ron Bezemer

© Renate 12 juni 2019

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

VerzwegenVerzwegen
Kristina Ohlsson

 

Dit is het tweede boek over Alex Recht en z'n team, waar Frederika Bergman ook deel van uitmaakt. Ze is inmiddels wel wat meer geaccepteerd. Peder Rydh hoort ook nog steeds bij het team. Z'n privéleven is een rommeltje geworden, nu z'n vrouw hem de deur heeft gewezen, terwijl de politievrouw, met wie hij in het vorige boek een verhouding had, hem ook aan de kant heeft gezet. Z'n gedrag tegenover vrouwen zorgt voor problemen en er wordt zelfs een klacht tegen hem ingediend. Er is ook een nieuw teamlid Joar Sahlin.


In Stockholm worden een dominee en z'n vrouw dood aangetroffen in hun woning. Het lijkt er op dat de dominee eerst z'n vrouw heeft vermoord en daarna zelfmoord heeft gepleegd, nadat hij het bericht heeft gekregen dat een van z'n dochters aan een overdosis is overleden. Er zijn overigens wel twijfels aan de zelfmoord. De dominee zette zich in voor vluchtelingen en had een conflict met extreemrechtse groepen. Een persoon stuurde zelfs dreigbrieven.


In Bangkok raakt een jonge Zweedse vrouw in de problemen. Ze blijkt namelijk nergens meer geregistreerd te staan. Als ze bij de Zweedse ambassade aanklopt voor hulp, wordt ze er van beschuldigd dat ze een valse naam heeft opgegeven en dat ze door de Thaise politie gezocht wordt wegens drugsmokkel.
Intussen wacht Ali, een vluchteling uit Irak, die is opgesloten in een appartement, op informatie. Hij hoopt asiel te krijgen en een nieuw leven te kunnen beginnen in Zweden. Een andere vluchteling blijkt doodgereden te zijn en langzaam komt er meer aan het licht.


Zo zijn er nog veel meer puzzelstukjes, die langzaam hun plaats lijken te krijgen in het verhaal. Er is een proloog, waarin een meisje verkracht wordt. Pas aan het eind van het boek leren we hoe dit in het hele verhaal past. Het is een complex boek geworden, waarin verschillende personen later terug keren en toch nog een andere rol blijken te hebben. Soms denk je te weten hoe het in elkaar zit en dan blijkt het deels toch weer net iets anders te zijn. Pas aan het eind vallen alle stukjes echt op hun plaats.
Kristina Ohlsson heeft met dit boek een complex verhaal tot een goed einde gebracht, waarin alles geloofwaardig overkomt. Het heeft in zekere zin banden met de actualiteit, met name rond het thema vluchtelingen.


Er is ook meer aandacht voor het privéleven van de hoofdpersonen, hoewel het niet overheerst. Er zijn wel de nodige drama's, zeker in het leven van Alex Recht en Frederika Bergman, die een kind verwacht van een getrouwde man, voor wie in dit boek ook meer aandacht is. Peder Rydh blijft een onaangename macho, die toch ook een zachte kant blijkt te hebben, als het om z'n zoontjes gaat. Wie niet al te veel over het privéleven van de hoofdpersonen wil weten kan deze stukjes rustig overslaan.


ISBN 978 90 443 3118 9 | Hardcover | 366 pagina’s | House Of Books | mei 2011
vertaald door Edith Sybesma

© Renate 2 juni 2019

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

Ongewenst
Kristina Ohlsson

 

Dit is het eerste boek over Alex Recht en z'n team, dat geholpen wordt door Frederika Bergman. Frederika wordt door het team een beetje als een buitenstaander beschouwd, omdat ze van de universiteit komt en geen carrière bij de politie heeft gemaakt. Met name Peder Rydh beschouwt Frederika Bergman als een ongewenste indringster, die geen verstand heeft van politiewerk en alleen haar gevoelens achterna loopt.


Er is een kind ontvoerd uit de trein en daar de moeder van het kind in scheiding ligt met haar man, die haar regelmatig heeft mishandeld, is de vader natuurlijk de eerste waar de politie aan denkt. Alleen Frederika Bergman heeft ergens het gevoel dat er meer aan de hand is en probeert getuigen te zoeken en mensen te spreken. Dit valt niet goed bij haar collega's, die vinden dat ze geen overbodige dingen moet doen, omdat het duidelijk is dat de vader het kind ontvoerd heeft en dat men dus alleen naar hem op zoek hoeft te gaan.


De vader komt uit een zeer gegoede familie en zijn moeder is van mening dat hij beter geschikt is om het kind op te voeden. Haar schoondochter mag ze niet echt. Ze is van mening dat een vrouw wel moet studeren, maar dat dit alleen van belang is om op niveau te kunnen converseren. Een vrouw hoort thuis te zijn om haar man te dienen. Ze doet alles om haar zoon te verdedigen en haar schoondochter zwart te maken. Voor de momenten waarop hij z'n vrouw mishandeld zou hebben, geeft zij hem een alibi en ze stelt dat ze waarschijnlijk door een minnaar mishandeld is.


Later wordt het kind dood gevonden in Umea, met het woord 'Ongewenst' op het voorhoofd geschreven en dan moet duidelijk zijn dat er meer aan de hand is. Toch blijft men nog altijd geloven dat de vader, die nog steeds niet gevonden is, de dader is.


Door het verhaal heen zien we ook regelmatig hoofdstukken over de echte dader en wat mensen om hem heen. Het boek begint ook met hem, terwijl hij terugdenkt aan z'n jeugd bij iemand die hem haat en hem als slecht beschouwt. Hij ligt in bed met iemand die hij Pop noemt.


Het is een spannend debuut geworden, dat naar meer doet verlangen. Het privéleven van de hoofdpersonen komt niet al te veel aan bod, al lezen we wel dat Peder vreemd gaat met een collega en dat z'n vrouw last heeft van een postnatale depressie. Frederika heeft een geliefde die getrouwd is en Alex is getrouwd. Dan is er nog een vrouwelijke collega die verliefd is op een mysterieuze man. Waarom dit van belang is, wordt later duidelijk.


ISBN 978 90 443 2562 1 | Paperback | 351 pagina’s | House Of Books | mei 2010 | vertaald door Edith Sybesma

© Renate 11 mei 2019

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

DavidssterDavidsster
Kristina Ohlsson


De plot draait om moord in een door sneeuw geteisterd Stockholm.Twee gevallen, waarvan niet duidelijk is of ze met elkaar te maken hebben. Er wordt een kleuterjuf neergeschoten, voor de deur van de school. Twee jongens, tien jaar oud, verdwijnen en worden later teruggevonden met blote voeten en een zodanige wirwar aan sporen dat het lang duurt voor de politie er achter is wat er nu eigenlijk gebeurd is.
Er is een link tussen deze gevallen: de jongens zaten op dezelfde school, en alle betrokkenen waren lid van de Joodse gemeenschap. Is er nog meer verband tussen de zaken, want is hier een Jodenhater aan het werk? Toch worden de zaken niet aan dezelfde inspecteur toegewezen en het wordt de rol van de nieuwe beveiliger van Salomongemeente om die link te leggen.
Gelukkig maar, want het blijkt een uiterst complexe zaak te zijn, met wortels in het verleden, waarbij het ook erg onduidelijk is welke wortels nu precies.


Er is iets vreemds aan de hand met de moord op de jongetjes: zij hadden een papieren zak over hun hoofd. Met een gezicht daarop getekend. Het duurt even voor de politie ontdekt dat er ook bij de schooljuf een merkteken was.  Maar er is ook de betrokkenheid van de Mossad. Is het toeval dat Efraïm Kiel Mossadagent, en werkend in Israël net nu in Stockholm is?
En wat is dat voor een verhaal dat een van de ouders van de jongetjes vertelt, over een ‘papierjongetje’. Is dat een legende? Heeft het ook maar iets te maken met de slachtoffers?
Het wordt een complexe zaak, waarbij Fredrika Bergman alle hulp nodig heeft die ze maar krijgen kan. Ze gaat er zelfs voor naar Israël.


Zoals meestal het geval is begint het boek met een proloog. Pas later ontdekt de lezer waar dat stukje tekst een plaats krijgt in het verhaal.
Kristina Ohlsson maakt het nog bonter. Ook zij gebruikt de proloog, maar daarnaast zijn er fragmenten die aangekondigd worden als ‘De afloop’. Had het verhaal nog meer spanning nodig? Het kan nooit genoeg zijn denk ik.
In ieder geval kost het nog meer nagels omdat je nu weet dat er iets vreselijks staat te gebeuren, maar je weet niet wie het slachtoffer is: de schrijfster pakt dat slim aan: het gaat over een vrouw met een echtgenoot en twee kinderen. Als je twee zulke gezinnen laat meedoen aan het verhaal is spanning verzekerd!


De plot zelf met een grote rol voor spionage en rassenhaat, met de steeds wisselende verhaallijnen, met persoonlijke geheimen, maar ook staatsgeheimen houdt je alle ruim vierhonderd pagina’s aan het boek gekluisterd. Er is maar één minpunt, en ik weet dat andere lezers dat niet met mij eens zullen zijn: ik vind dat er te vaak gesproken wordt over dingen die in het persoonlijk verleden van de speurder - Fredrika Bergman - gebeurd zijn. Ze doen niet ter zake, en iemand die dit boek zonder dat met net zoveel graagte leest als ondergetekende, gaat toch wel op zoek naar andere boeken van Kristina Ohlsson.


ISBN 9789044344714 | Paperback | 416 pagina's| The House of Crime | juni 2014
Vertaald uit het Zweeds door Ron Bezemer

© Marjo, 3 augustus 2014

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

height=Davidsster
Kristina Ohlsson

Voor de ogen van geschokte ouders en onschuldige kleuters is in Stockholm een kleuterjuf neergeschoten. Ze stond te midden van haar jonge leerlingen toen een kogel een einde aan haar leven maakte. De sneeuw onder haar ontzielde lichaam kleurde al snel bloedrood. Commissaris Alex Recht en zijn collega Fredrika Bergman buigen zich samen met hun gloednieuwe team over de zaak.

De kleuterleidster werkte op de Salomonschool, een school die deel uitmaakt van de Joodse Salomongemeente. Even wordt aan een racistische moord gedacht maar dan blijkt dat de schooljuffrouw sinds kort samenwoonde met een doorgewinterde crimineel. Gaat het om een afrekening in het criminele circuit? Veel tijd om hierover na te denken is er niet want nog diezelfde dag verdwijnen er twee tienjarige jongetjes. De ouders van de twee knaapjes zijn in alle staten: waar zijn hun kinderen? Zijn ze moederziel alleen tijdens een ijskoude, winterse nacht?

De vondst van de twee jongetjes boort alle hoop genadeloos de grond in. De twee lichaampjes worden liggend in de sneeuw aangetroffen. De doodsoorzaak is overduidelijk. Beide knulletjes zijn neergeschoten terwijl ze blootvoets door de Zweedse sneeuw renden. Na hun dood heeft de moordenaar een papieren zak over de hoofdjes van zijn slachtoffertjes gedaan. Op elke zak is een gezicht getekend.

De twee dode jongetjes heetten Simon en Abraham. Ze behoorden, net als de kleuterjuf, tot de Salomongemeente. Wanneer blijkt dat bij alle drie de moorden hetzelfde moordwapen is gebruikt, worden de zaken aan elkaar gekoppeld. Waarom moest de kleuterjuf sterven? Waarom mochten twee jongetjes, van nog maar tien jaar oud, niet langer leven? Wie is verantwoordelijk voor het ondraaglijke leed van de nabestaanden?

Het gloednieuwe hoofd veiligheid van de Salomongemeente is een oude bekende van Alex en Fredrika. Het is Peder Rydh, een voormalig politieman. Peder is bij de politie ontslagen omdat hij de moordenaar van zijn broer heeft gedood. Peder is blij met zijn nieuwe functie maar de drie moorden laten hem niet onberoerd. Kan hij de veiligheid van de gemeente wel waarborgen?

Het verhaal in Davidsster wordt steeds diepgaander. Tegelijk met de moordenaar is een oude bekende van de Zweedse nationale veiligheidsdienst opgedoken. Het betreft Mossad-agent Efraïm Kiel. Efraïm is vanuit Israël naar Stockholm gereisd om een nieuw hoofd veiligheid voor de Salomongemeente aan te stellen. Nu Peder aan de slag is gegaan, hoeft Efraïm niet langer in Zweden te blijven. Toch is hij niet vertrokken. Vooral Eden Lundell, die voor de veiligheidsdienst werkt, vindt het bijzonder vervelend dat Efraïm in het land is. Alleen al bij het horen van zijn naam, breekt het zweet haar uit. Toch kan ze, ondanks alles, niet geloven dat Efraïm bij de moorden betrokken is.

Het spoor van de moordenaar leidt naar Israël, weer terug naar Zweden, naar Israël, etc. Wie heeft de jongetjes en de schooljuf om het leven gebracht en waarom? Tijdens het onderzoek duikt een oude mythe steeds opnieuw op. Heeft de lugubere, Israëlische volksvertelling iets met de moorden te maken?

Wat deze thriller bijna ondraaglijk spannend maakt, zijn de korte fragmenten die het hoofdverhaal doorbreken. De fragmenten gaan over een vrouw met een viool die bij thuiskomst haar gezin dood aantreft. Wie is zij? Er zijn twee gegadigden, twee heel verschillende vrouwen die mogelijk een vreselijk lot tegemoet gaan. Twee vrouwen die allebei zielsveel van hun gezin houden.

Davidsster is het vijfde deel in de Fredrika Bergman-reeks. Ik heb de vorige vier delen, helaas, niet gelezen maar dat blijkt geen enkel probleem te zijn. Het verhaal is uitgebreid, origineel en goed onderbouwd. De spanning is bijna voelbaar. Wat dit verhaal bijzonder maakt, is dat niet iedereen over dezelfde informatie beschikt. Persoonlijke- en staatsgeheimen staan een volledige onthulling in de weg. De lezer zelf kent uiteindelijk het hele verhaal, de politie moet de zaak met de beschikbare informatie op zien te lossen.

Het verhaal in Davidsster is uiteenlopend. Sommige ontwikkelingen zijn behoorlijk vergezocht maar de schrijfster heeft er toch een aannemelijk geheel van weten te maken. De beklemmende sfeer van het verhaal maakte dat ik de gebeurtenissen maar moeilijk van me af kon zetten. Ik bleef lezen en een gedegen nachtrust vond ik ineens niet zo belangrijk meer. Ik ben onder de indruk van het schrijftalent van Kristina Ohlsson. Deze spannende thriller smaakt naar meer!

ISBN 9789044344714 | paperback | 416 pagina's| The House of Crime | juni 2014
Vertaald door Ron Bezemer

© Annemarie, 16 juli 2014

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

Recensies

Boven