Thrillers Leestafel.info

spannende boeken en een beetje fantasy

Era Richmen

De paarse engel
Era Richmen


In het vorige boek, de Saraceense Samenzwering, kun je kennis hebben gemaakt met geheim agent (CIA) Jim Matteos, die ook in deze nieuwe thriller de hoofdpersoon is. Terwijl hij na de eerdere avonturen geniet van een welverdiende vakantie met zijn geliefde en ‘zakenpartner’ Soraya, vindt er een grote ontsnapping plaats in San Quentin, een zeer beveiligde gevangenis. Jorge Hereirra, een berucht drugsdealer weet weg te komen met een aantal andere gevangenen. Er vallen veel slachtoffers en het hoeft dan ook geen verbazing te wekken dat Jim een telefoontje krijgt van zijn baas. Hij moet Herreira opsporen en een einde maken aan diens plannen.
Maar dan zal hij eerst moeten uitzoeken wie Herreira is en wat die plannen zijn.

En dat is nogal wat, Herreira is uit op wraak voor de dood van enkele dierbaren, en pakt dat grootscheeps aan. De verkiezingen komen er aan, en Jorge zal er alles aan doen om die naar zijn zin te laten verlopen. Hij laat geen middel onbenut, ontziet niets en niemand en blijkt te kunnen beschikken over veel geld. En over handlangers, waaronder een hele slimme dame.

De grote vraag is of Jim tegen een man als Herreira opgewassen is. Zelfs al heeft ook hij een achterban die beschikt over geld en macht. En die heel slim is.
De Paarse Engel vertelt over de strijd tussen twee krachten die tegen elkaar opgewassen lijken.
Het speelt in het land van de onbegrensde mogelijkheden, in Amerika kan alles…

Natuurlijk is er meer: romantiek speelt een rol en het verleden is onontkoombaar aanwezig, bij beide partijen. En dan is er nog de Amerikaanse politiek.
Zo krijg je een veelzijdige thriller, op zich al genoeg voor menig uurtje leesplezier.
Maar er is meer, iets wat in het nawoord ook nog eens benadrukt wordt: al lezend krijg je bepaald geen rooskleurig beeld van de mens.
Jim is in wezen iemand die het goede wil doen. Hij probeert positief te blijven, wil de mensheid ter dienste staan, maar of hij het kwaad kan voorkomen zonder zelf geweld te gebruiken?
Wraak, jaloezie, machtswellust, vrouwonvriendelijk handelen, geen eerbied voor een mensenleven behalve dat van zichzelf, dat vormt het grootste deel van de ingrediënten van deze spannende actiethriller. Het wordt een flinke kluif voor onze hoofdpersoon.

En voor de lezer! Era Richmen weet je wel geboeid te houden. Hij gebruikt meerdere vertelperspectieven in soms hele korte hoofdstukken, met cliffhangers natuurlijk. Als het te pas komt wordt de schrijfstijl staccato, ter vergroting van de spanning.
Behalve een intrigerende plot biedt De Paarse Engel ook uitstekend geschreven verhaal.

Eric Bakker (Amsterdam) is vastgoedondernemer. Eerder schreef hij thrillers in samenwerking met Herman Zandstra onder het pseudoniem Era Richmen. De Paarse Engel schreef hij evenwel alleen.
De Saraceense Samenzwering, 2019, werd voor verschillende prijzen genomineerd en had dezelfde hoofdpersoon als onderhavige boek.
Er wordt af en toe wel gehint naar dat eerdere avontuur, maar het is niet perse nodig dat boek gelezen te hebben. Al voegt het wel toe natuurlijk.

ISBN 9789493192317 | paperback | 300 pagina’s | Uitgeverij LetterRijn | april 2022

© Marjo, 28 juni 2022

Lees de reacties op het forum, klik HIER

De Saraceense samenzweringDe Saraceense Samenzwering
Era Richmen

Geheim agent Jim Matteos wordt bijna gepakt als hij zijn laatste opdracht met succes uitvoert. Dat kost niet alleen het leven van zijn doelwit, maar nog van meer mensen. Maar voor Jim geldt: alles zal wijken om zijn doel te bereiken. Hij is gehard, meedogenloos. Net als zijn nieuwe tegenstander, iemand die er op uit is om angst, heel veel angst te veroorzaken onder wat hij de ongelovigen noemt.


Er vinden aanslagen plaats waarbij vele doden vallen. Vreemd genoeg worden ze niet opgeëist.
Matteos tast samen met zijn opdrachtgever William North in het duister. Er is iets eigenaardigs aan de hand: zij zijn er namelijk van op de hoogte dat er veertig splijtstofstaven ontbreken uit de voorraad van de kerncentrale van Bushehr in Iran. Als degene die achter de aanslagen zit die in bezit heeft, waarom gebruikt hij ze dan niet? En wat betekenen die mysterieuze codes die steeds door de daders op de plaats van de aanslagen worden achtergelaten?
Onrust is het gevolg: in Amerika en in Israël, die zich bedreigd voelen door Iran.


Jim Matteos ontmoet de mooie Soraya die hem aan informatie helpt. Maar als hij gevangen genomen wordt begint Jim te twijfelen. Heeft deze vrouw hem verraden? Zelfs als ze hem bevrijdt, blijft de twijfel. Is deze vrouw wel te vertrouwen? Wie is zij eigenlijk?
In ieder geval is zij degene die hem vertelt over de Saraceense Strijders, een radicale groepering. Ze zijn gevaarlijker dan welke andere groepering ook, zegt ze, juist omdat ze zich niet bekend maken.‘Moslims werden vermoord onder de rechtvaardiging van Gods woord. Voor de islamitische wereld werd dit het grootste trauma ooit. De zogenaamde christelijke kruistochten zijn nog steeds bepalend voor de heilige oorlogen die vanuit het Midden-Oosten worden gevoerd.’
Jim knikte. ‘Waarmee de parallel duidelijk wordt met de barbaarse wijze waarop de fundamentalistische groeperingen mu het christendom bestrijden.‘


Niet alleen Jim wordt door de lezer gevolgd, ook de leider van de Saraceense groepering komt aan het woord. Waar zijn haat tegen de ongelovigen vandaan komt, wordt goed uitgelegd. En deze man is slim, en machtig.


‘Zijn aanvallen op 9 november zouden een etterende wond veroorzaken, die zich diep in het christendom zou nestelen.’ Het verhaal sleept de lezer vanaf het begin, vanaf de eerste zin al mee in een superspannende actiethriller, met een actueel thema. Er wordt vaak gewisseld van setting, en ook het vertelperspectief wisselt. Doordat er ingegaan wordt op de achtergronden van de hoofdpersonen is er ook een politieke achtergrond nodig die op een heldere manier uit de doeken gedaan wordt. Het geheel met veel actiescenes is een zeer boeiende thriller geworden.


De Saraceense samenzwering is geschreven door het schrijversduo Eric Bakker en Herman Zandstra.
Eric Bakker (Amsterdam) heeft diverse leidinggevende functies bekleed in de vastgoedsector.
Herman Zandstra (Hengelo) heeft diverse managementfuncties vervuld op het gebied van Personeel & Organisatie.
Onder de naam Era Richmen schreven zij inmiddels al drie actuele thrillers.


ISBN  9789491875823 | paperback | 330 pagina's | Uitgeverij LetterRijn | april 2019

© Marjo, 22 juli 2019

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

Recensies

Boven