Thrillers Leestafel.info

spannende boeken en een beetje fantasy

Alison Gaylin


Blijf bij meblijf bij me
Alison Gaylin


Al achtentwintig jaar denkt privédetective Brenna Spector dagelijks aan haar zus Clea, die op haar zeventiende spoorloos verdwenen is. Is Clea vrijwillig vertrokken of is haar iets gruwelijks overkomen? Brenna weet het niet. Ze probeert haar zus al jaren op te sporen maar elke nieuwe ontdekking heeft alleen maar tot meer vragen geleid. Het beheerst haar leven. De vele onbeantwoorde vragen slokken al haar aandacht op.


Brenna beschikt over een bijzondere gave, meer een vloek eigenlijk. Sinds haar elfde levensjaar lijdt ze aan de neurologische aandoening hyperthymesia. Brenna beschikt over een onfeilbaar geheugen. Ze is letterlijk niet in staat om wie of wat dan ook te vergeten. Alles wat ze sindsdien heeft meegemaakt, staat in haar geheugen gegrift. Ook al haar zintuigen doen mee. Voor een privédetective is het handig om alles te kunnen onthouden maar Brenna’s privéleven lijdt er ernstig onder. Brenna wordt regelmatig door het verleden opgeslokt. Ze vermoedt dat haar grote liefde Jim, de vader van haar dertienjarige dochter Maya, daarom bij haar weg te gegaan.


Ook Maya heeft regelmatig moeite met de aandoening van haar moeder. Het meisje heeft vaak het gevoel dat ze met het verleden moet wedijveren. Keer op keer ziet ze met lede ogen toe hoe haar moeder door een van haar vele herinneringen overrompeld wordt. Brenna wordt dan als het ware door het verleden overspoeld waardoor ze het contact met de werkelijkheid korte tijd verliest. Maya houdt van haar moeder maar ze haat de hyperthymesia. Ook heeft ze stiekem een hekel aan Clea, die in haar ogen te veel aandacht van haar moeder opeist. Bovendien ziet ze dat het haar moeder verdriet doet om aan Clea te denken.


Even leek Clea heel dichtbij. Niets was minder waar. Een onbekende drong uiteindelijk het appartement van Brenna en Maya binnen, zwaaide met een mes en dreigde hen wat aan te doen. Sindsdien maakt Brenna zich grote zorgen om haar dochter. Maya lijkt niet getraumatiseerd te zijn maar toch houdt Brenna haar met argusogen in de gaten.


Dan slokt de zoektocht naar Clea Brenna opnieuw op. Een onbekende heeft een tas voor haar afgeven. De inhoud van de tas is ronduit schokkend. Bovendien heeft Brenna een onthutsende ontdekking over haar ouders gedaan. Haar moeder heeft haar en Clea altijd verteld dat hun vader met de noorderzon was vertrokken. Volgens het politierapport dat Brenna’s vriend Nick Morasco, een politieman, heeft bemachtigd, is er echter iets heel anders gebeurd. Waarom heeft haar moeder gelogen? Kan ze haar ooit nog wel vertrouwen?


Arme Maya, het lieve en bescheiden meisje eist zo weinig aandacht op dat niemand doorheeft dat ze door emoties overmand wordt. Voor het eerst in haar leven is Maya verliefd. Op Miles. Miles heeft echter al verkering met de populaire Lindsay Segal, die een paar jaar ouder is. Wanneer Lindsay en haar vriendinnen vriendschap met haar sluiten, kan Maya haar geluk niet op. Maya wordt zelfs uitgenodigd voor een logeerpartijtje. Vol enthousiasme vertrekt ze naar het appartement van Lindsay. Het blijkt een valstrik te zijn. Maya wordt dronken gevoerd en volledig belachelijk gemaakt. Tot overmaat van ramp hebben Lindsay en haar vriendinnen alles opgenomen. Zelfs Miles maakte deel van het plan uit. Maya is het appartement volkomen overstuur uitgestormd. Sindsdien heeft niemand haar meer gezien. Maya is spoorloos verdwenen, net als Clea. Herhaalt de geschiedenis zich?


blijf bij me is het derde, en laatste, deel van de Brenna Spector-trilogie. Ik raad aan bij het eerste deel, en ze was, te beginnen. In dit boek gaat de schrijfster verder waar ze was gebleven. Het verhaal leest als een trein en omdat de ontknoping binnen handbereik is, kon ik het boek niet meer wegleggen.


De verdwijning van Clea doet denken aan een puzzel waarvan een aantal puzzelstukken ontbreken. In blijf bij me krijgt Brenna eindelijk de laatste puzzelstukken in handen. De puzzel kan voltooid worden maar zal het plaatje dat verschijnt wel aan Brenna’s verwachtingen voldoen? De nieuwsgierigheid van de lezer wordt doorlopend geprikkeld.


Helaas moet ik nu afscheid van Brenna Spector en haar bijzondere vriendenschare nemen. Zal het de auteur lukken om opnieuw een indrukwekkend personage te bedenken? Ik heb er alle vertrouwen in en verheug me nu al op het volgende boek van deze begenadigde thrillerschrijfster. Alison Gaylin weet hoe ze de aandacht van de lezer moet trekken én moet vasthouden!


ISBN 9789022575406 | paperback | 335 pagina's | Boekerij | augustus 2016
Vertaald door Harmien Robroch

© Annemarie, 29 augustus 2016

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

in het donkerin het donker
Alison Gaylin


Privédetective Brenna Spector stelt haar assistent Trent LaSalle ernstig teleur door een nieuwe opdracht halsstarrig te weigeren. De opdracht is afkomstig van Errol Ludlow Investigations waar Brenna haar carrière als detective begon. Ze heeft drie jaar voor hem gewerkt en in die tijd is ze twee keer in het ziekenhuis beland en heeft ze vier keer in ernstig gevaar verkeerd. Het ergste van alles is nog wel dat haar baan bij Errol Ludlow haar huwelijk heeft verwoest. Nog altijd mist ze haar ex-man Jim enorm.


Brenna is gespecialiseerd in vermissingszaken en de zaak waarvoor Errol haar in wilde huren betreft de vermissing van ene Lula Belle. Ze is drie maanden geleden verdwenen. Het vreemde is dat niemand weet wie ze precies is. Zelfs haar manager heeft alleen via postbussen en e-mail contact met haar gehad. Lula Belle is een silhouet die op internet optreedt in pikante filmpjes met een pornografische invalshoek. Volgens Trent gaat het echter niet om porno, Lula Belle is een performancekunstenaar. Terwijl Lula Belle wulpse bewegingen maakt, vertrouwt ze de kijker haar levensverhaal toe. De filmpjes van Lula Belle fascineren Trent enorm. Terwijl hij vol bewondering naar de schaduw op het scherm kijkt, hoort Brenna iets verbazingwekkends. Ze is verbijsterd en besluit onmiddellijk om de opdracht toch aan te nemen, ook al is het afkomstig van een man die ze innig haat.


In het filmpje dat op het computerscherm van Trent te zien is, zingt Lula Belle een zelfverzonnen liedje dat haar vader altijd voor haar zong als ze bang was. Brenna herkent het liedje onmiddellijk. Het is het liedje dat haar eigen vader altijd zong voor haar en haar zus Clea. Jaren geleden verdween Clea van de aardbodem. Zij is de reden dat Brenna dagelijks naar vermiste mensen zoekt. Brenna hoopt nog altijd vurig haar zus terug te vinden en nu zingt Lula Belle een liedje dat alleen zij en Clea kennen. Is Lula Belle haar vermiste zus?


Brenna en Trent duiken in de zaak van de vermiste Lula Belle. Allereerst proberen ze te achterhalen wie persoonlijk contact met haar onderhield. Weet haar manager Gary Freeman meer? Freeman is de opdrachtgever van Errol Ludlow. Hij is blij dat het Errol is gelukt om Brenna te strikken maar verder hult de sympathieke man zich vooral in stilzwijgen. Al snel blijkt het gevaar overal op de loer te liggen. Wil iemand voorkomen dat Lula Belle gevonden wordt? Zit Lula Belle achter het geweld dat over de detectives uitgestort wordt of probeert heel iemand anders de waarheid te verbloemen? Brenna blijft hopen dat ze eindelijk haar zus Clea zal vinden.


in het donker is het tweede boek over Brenna Spector. Wat Brenna tot een boeiend boekpersonage maakt is het feit dat ze al vanaf haar elfde jaar aan hyperthymesia leidt. Brenna herinnert zich elke minuut van haar leven tot in detail, met al haar zintuigen. Ze weet nog precies wat ze op elk willekeurig moment deed, met wie ze was, wat ze rook, proefde, zag etc. Zo’n supergeheugen klinkt misschien leuk maar voor Brenna is het bepaald geen pretje. Zo kan ze haar ex-man Jim nooit meer onder ogen komen omdat ze in zijn nabijheid door zoveel herinneringen wordt overspoeld dat ze er bijna aan onderdoor gaat. Brenna herinnert zich de mooie dingen in het leven maar ook alle nare gebeurtenissen. Bijna alles wat ze in het dagelijks leven ziet en hoort herinnert haar aan eerdere momenten en haar gedachten dwalen continu af.


Brenna is moeder van puberdochter Maya en vrijgezel. Wel lijkt er iets tussen haar en politieman Nick Morasco op te bloeien maar Brenna vindt het moeilijk om de liefde weer in haar leven toe te laten. Rode draad in de verhalen over Brenna Spector is de verdwijning van haar zus Clea. Ook worstelt Brenna met het moederschap. De liefde voor haar kind legt het soms af tegen de passie die ze voor haar werk voelt. Haar extravagante collega Trent biedt een mooi tegenwicht. Hij fladdert door het leven en doet soms aan een enthousiaste pup denken.


Net als het eerste boek en ze was is in het donker prima als op zich staand verhaal te lezen. Samen vormen ze echter een meer dan boeiende reeks. Het verhaal is ongewoon en een tikje bizar maar Alison Gaylin houdt de regie over het verhaal strak in eigen hand. Ze combineert hedendaagse mysteries en moderne technieken uitstekend met ouderwets speurwerk. Op naar het volgende deel dus! In de Verenigde Staten is het derde boek – met de titel stay with me – al verschenen.


ISBN 9789022569023 | paperback | 347 pagina's| Boekerij | maart 2015
Vertaald door Herman van der Ploeg

© Annemarie, 14 april 2015

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

height=en ze was
Alison Gaylin

Privédetective Brenna Spector heeft een supergeheugen. Elke dag uit haar leven is tot in de kleinste details in haar geheugen opgeslagen. Brenna lijdt aan de neurologische aandoening hyperthymesia  en vergeet nooit iets. Het klinkt misschien benijdenswaardig maar dat is het niet. Brenna sleept haar hele verleden met zich mee en moet zich elke dag weer met hand en tand verzetten tegen alle herinneringen die haar overspoelen. Brenna herinnert zich leuke dingen maar ook veel nare gebeurtenissen. Verdriet slijt niet bij Brenna, daar krijgt ze simpelweg de kans niet voor.

Soms steekt hyperthymesia na een traumatische gebeurtenis de kop op en dat is bij Brenna het geval. Achtentwintig jaar geleden zag Brenna haar zus Clea bij iemand in een auto stappen. Brenna keek toe hoe de auto met daarin haar zus aan de horizon verdween. Clea kwam nooit meer terug, Brenna is nog altijd op zoek naar haar. Ze voelt zich betrokken bij soortgelijke zaken. Toen elf jaar geleden de zesjarige Iris Neff van de aardbodem leek te zijn verdwenen, heeft Brenna geprobeerd te helpen. Helaas werd nooit meer iets van Iris vernomen.

Sinds de dag dat Iris Neff in het niets oploste, draagt de tweeënvijftigjarige Carol Wentz een groot geheim met zich mee. Carol voelt zich verantwoordelijk voor de verdwijning van Iris. Om de een of andere reden wordt ze verteerd door een enorm schuldgevoel. Carol praat er met niemand over, ook haar man Nelson neemt ze niet in vertrouwen. Carol en Nelson praten sowieso nauwelijks meer met elkaar. Zo weet Nelson ook niet dat Carol ’s-nachts actief is in een chatroom waar ze zich uitgeeft voor Lydia, de moeder van Iris.

Een nachtelijk telefoontje verandert alles. Een tienermeisje belt Carol op. Is het soms Iris? Korte tijd na het telefoontje raakt Carol vermist. De politie vindt haar portemonnee in het voormalige huis van Lydia en Iris Neff. In de portemonnee zit een briefje met de naam en het telefoonnummer van Brenna Spector. Carol wilde haar blijkbaar inhuren. En zo raakt Brenna opnieuw betrokken bij de zaak van de vermiste Iris. Dat de verdwijning van Carol verband houdt met de vermissing van Iris, staat voor Brenna vast. Terwijl Brenna probeert om - in opdracht van Nelson - Carol op te sporen, stuit ze op steeds meer bijzondere feiten. Zal ze naast Carol ook Iris kunnen vinden?

en ze was biedt spanning en een diepgaand verhaal. De aandoening van Brenna en de gevolgen die hyperthymesia voor haar heeft zijn heel mooi verwerkt. Soms komt haar goede geheugen haar van pas, andere keren wordt ze overweldigd door een oud verdriet of roept een bepaalde geur een schokkende herinnering of een pijngevoel op. Tussen alle bedrijven door probeert Brenna een goede moeder voor haar dertienjarige dochter Maya te zijn. Met haar ex-man Jim heeft Brenna nog altijd een goed contact hoewel ze uitsluitend met elkaar chatten. Brenna kan het niet aan om haar ex-man in levende lijve te zien of om zijn stem te horen. Op die momenten komen er zoveel herinneringen boven dat het verdriet over de scheiding ondraaglijk is.

Brenna gaat een onofficiële samenwerking aan met inspecteur Nick Morasco. Ze spelen interessante informatie aan elkaar door. Ze weten niet dat hun gangen nauwlettend door een onbekende in de gaten worden gehouden. Iemand stelt hun vruchtbare samenwerking beslist niet op prijs. Ondertussen groeien de nietsvermoedende Brenna en Nick naar elkaar toe. Nick laat Brenna inzien dat haar aandoening ook positieve kanten heeft. Er ontstaat een warme vriendschap die misschien, in een volgend deel, kan uitgroeien tot iets moois.

Ik heb genoten van deze spannende thriller. Het heeft een mysterieus sfeertje dat regelmatig doorbroken wordt door de perikelen van Brenna’s excentrieke assistent Trent. De vele verhaalwendingen houden de vaart erin zonder dat het al te veel afbreuk doet aan de geloofwaardigheid van het geheel. De paar onwaarschijnlijkheden hebben me niet gedeerd. De personages in het boek zijn interessant en goed uitgewerkt. De schrijfster heeft met en ze was een mooi afgerond verhaal afgeleverd en tegelijkertijd ruimte gecreëerd voor een vervolg. Deze originele thriller smaakt naar meer! 

ISBN 9789022566442 | paperback | 335 pagina's| Boekerij | maart 2014
Vertaald door Martin Jansen in de Wal

© Annemarie, 17 april 2014

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

Recensies

Boven