Thrillers Leestafel.info

spannende boeken en een beetje fantasy

GetuigenGetuigen
Rudy Soetewey


‘Het moerasdilemma: je staat er tot aan je knieën in, je kunt er alleen uit door te bewegen, maar elke beweging brengt je automatisch dichter bij het einde.’


Een 56-jarige man zit ‘s avonds laat in een trein die door Vlaanderen rijdt. Eindstation Hove.
Hij ziet hoe een drietal jongens met een spuitbus een ‘kunstwerk’ maakt op het raam. Hij drukt zich in een hoekje, wil niet gezien worden. Een andere passagier is niet zo verstandig. Die maakt een opmerking die hem duur zal komen te staan. Onze hoofdpersoon is er getuige van hoe de grootste van de jongens de man met een flinke schop raakt.
De man valt. Nog reageert hij niet; het zal wel meevallen met het slachtoffer? En hij heeft geen mobiel bij zich. Alleen tegen drie jongens iets beginnen. Dat niet. Hij stapt snel uit als de trein stopt en ziet even later hoe ook de jongens uit de trein springen. Ze zien hem niet, gelukkig. Hij weet zich verborgen te houden, denkt hij en gaat zo snel mogelijk naar huis.

‘Ik draaide me om en begon zo goed en kwaad als het ging aan de weg naar huis.
Al na tien meter begon het in mijn hoofd te razen.
Waarom zo bang? Van kinderen, notabene! Wat was ik toch weer moedig geweest! Maar misschien kon ik thuis de politie bellen. Misschien dat…’


Maar hij belt niet, omdat hij zich ziek had gemeld op zijn werk, waar hij nog in zijn proeftijd zit. Als hij verneemt dat het slachtoffer dood gevonden is, begint het te knagen. Het komt eigenlijk wel goed uit dat het treinpersoneel de dupe wordt van beschuldigingen door de media, maar aan de andere kant verdienen die mensen dat niet. Wroeging, schuldgevoel, twijfels.
Wat nu? Anoniem getuigen?
Zo begint het web van leugens. Hoe meer leugens hij vertelt, hoe moeilijker het wordt om de waarheid te laten zegevieren. Behalve deze tweestrijd is er ook de angst: zouden de jongens hem toch herkend hebben?


Martin Vandeweyngaert is bepaald geen machotype. Hij is van goede wil, maar komt nauwelijks tot echte daden. Aangesproken op zijn  gedrag kronkelt hij zich in allerlei bochten om er uit te komen, en raakt verstrikt in een onontwarbare kluwen leugens.  Zijn vrienden laten hem in de steek, zijn baan staat op de tocht, de politie gelooft hem niet, en die jongens krijgen hem in de smiezen.
Hoe schlemielig de man ook is, je voelt sympathie voor hem. Je zou immers zelf ook zo makkelijk in zo’n situatie terecht kunnen komen. Al zou je het dan wel heel anders aanpakken natuurlijk.
Geschreven in een vlotte stijl, met heuse pageturners en sappige Vlaamse woorden. De omslag vind ik ook erg mooi gevonden!


ISBN 9789079552443| paperback | 293 pagina's| Kramat| februari 2011

© Marjo, 17 maart  2013 

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER


Recensies

Boven