Thrillers Leestafel.info

spannende boeken en een beetje fantasy

KloostermoordKloostermoord
C.J. Sansom


We bevinden ons in Engeland, 16e eeuw. Advocaat Matthew Shardlake, wordt uitgezonden naar een klooster in Zuid-Engeland bij Scarnsea. Cromwell, in wiens dienst hij werkt, had eerder een gezant gestuurd. Nu is er bericht gekomen dat de man vermoord is. 
Aan Shardlake de taak om de zaak te onderzoeken en tegelijk genoeg redenen te vinden om het klooster zonder pardon te kunnen ruimen. Want in die tijd zijn we beland: Cromwell was behalve fel antipaaps, ook belust op de rijkdommen die in kloosters en kerken aanwezig was.
Shardlake en zijn helper Mark Foer worden niet erg hartelijk ontvangen, de monniken zijn beducht voor Cromwells dienaren. Ze hulden zich dan ook veelal in stilzwijgen terwijl het onderzoek verricht wordt. De dader moet in het klooster gezocht worden, denkt Shardlake.
Het is winter, ze zijn  gedeeltelijk afgesloten van de buitenwereld, en die omstandigheden, gevoegd bij de vijandige sfeer, maken het niet makkelijk. Hoe kan Shardlake uit deze knoop van intriges de dader vinden? Het kloosterleven lijkt meer op een beerput dan op een goed geordende geloofsgemeenschap. Steeds meer dat het daglicht niet kan verdragen wordt opgediept uit het verleden, terwijl er duidelijk ook iemand  bezig is om Shardlake te dwarsbomen. Letterlijk zelfs, er dreigt gevaar voor zijn leven!
En dan is daar die vrouw, Alice, op wie Mark verliefd wordt, en tja, Shardlake kan zichzelf niet wijsmaken dat hij niet voor haar valt.  Het geeft het complotverhaal een amoureus tintje, net een beetje jus op de stamppot van ingewikkelde intriges.


Het is een spannend verhaal, op zich al voldoende reden om dit boek te gaan lezen. Maar er is meer: de achtergrond berust op feiten. Cromwell en zijn reformatie, dat kennen we waarschijnlijk wel, maar Matthew Shardlake heeft ook echt geleefd, evenals zijn helper Mark Foer. Hij had inderdaad een bochel. Het klooster is nu van de aardbodem verdwenen, maar andere plaatsen genoemd in het boek kloppen ook. Ook de Moor die in het verhaal voorkomt is een historische figuur.
Daar komt nog bij dat Sansom lekker schrijft. Het had een droog feitelijk verhaal kunnen zijn, maar dat is het absoluut niet. Naast de droge feiten uit de geschiedenis, over de twijfelachtige politieke daden van Cromwell en zijn koning, vertelt hij over sappiger gebeurtenissen, zoals de terechtstellingen op Tower Hill, waarbij de gehangenen lang, erg lang zichtbaar bungelden aan hun galg, of het verhaal over het kraambed van Koningin Jane Seymour waarin ze de dood vond, en – heel aardig - het verhaal over de import van papegaaien die konden spreken.
Daarnaast introduceert hij genoeg fictieve gebeurtenissen en personages, die er mede voor zorgen dat je Shardlake volgt tot het einde. Van dit boek, en misschien wel in de volgende boeken...


ISBN 9789026129452 | Hardcover | 400 pagina’s | De Fontein | november 2011
Vertaling uit het Engels door  J.J. de Wit

© Marjo, 11 februari 2012

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER


Recensies

Boven